Διάθλαση παιδιών

Η διαθλαστική εξέταση των μικρών παιδιών γίνεται με το φορητό διαθλασίμετρο Plusoptix. Το Plusoptix είναι ένα αυτόματο φορητό διόφθαλμο διαθλασίμετρο, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και για μη συνεργάσιμους ασθενείς, ή και ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν στην εξεταστική καρέκλα.

Δίνει ακριβείς μετρήσεις για το διαθλαστικό σφάλμα (μυωπία – υπερμετρωπία – αστιγματισμό) με τη μέθοδο της φωτοσκιασκοπίας,  δεν απαιτεί την χρήση μυδριατικών σταγόνων, και μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη στραβισμού και ανισομετρωπίας  σε πολύ μικρή ηλικία, όποτε και είναι πιο εύκολη η θεραπεία τους, προλαμβάνοντας έτσι την δημιουργία αμβλυωπίας.

EL
EN