Το γλαύκωμα είναι μια οφθαλμολογική πάθηση κατά την όποια το οπτικό νεύρο που μεταφέρει την οπτική πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο  σταδιακά καταστρέφεται λόγω διαφόρων παραγόντων ο πιο σημαντικός εκ των οποίων,  και αυτός που αντιμετωπίζεται ιατρικά είναι η αυξημένη πίεση στο μάτι.

Αφορά ανθρώπους όλων των ηλικιών αλλά είναι πιο σύνηθες σε ανθρώπους άνω των 65.

Συμπτώματα

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας παρουσιάζεται με δραματικά συμπτώματα και αφορά κυρίως ανθρώπους με στενό πρόσθιο θάλαμο –  συνήθως με μεσαίου, υψηλού βαθμού υπερμετρωπία

-πόνος στο μάτι και έντονη ερυθρότητα

-πονοκέφαλος ναυτία που αφορά στην πλευρά που επηρεάζεται

-φωτοφοβία , Άλος γύρω από τα φωτά

Το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, έχει μια ήπια και χρόνια πορεία, χωρίς να δίνει κανένα σύμπτωμα αρχικά για αυτό και χαρακτηρίζεται ως ο σιωπηλός κλέφτης της όρασης. Είναι πιο συνηθισμένο σε ανθρώπους με μυωπία και είναι και ο συνηθέστερος τύπος γλαυκώματος. Ακριβώς επειδή δεν δίνει αρχικά συμπτώματα μέχρι η βλάβη του οπτικού νεύρου να έχει προχωρήσει σημαντικά, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση με προληπτική εξέταση ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα.

Διάγνωση

Μέτρηση οφθαλμικής πίεσης.  Η πιο βασική εξέταση που δείχνει προδιάθεση για γλαύκωμα εάν η πίεση είναι μεγαλύτερη του φυσιολογικού

Παχυμετρια .  Η παχυμετρια , μετρά το πάχος του κερατοειδή χιτώνα το όποιο μπορεί να έχει προστατευτικό ρολό απέναντι σε ανάπτυξη γλαυκώματος σε μια δεδομένη πίεση (όσο παχύτερος ο κερατοειδής τόσο καλυτέρα στην περίπτωση αυτή)

Γωνιοσκοπια . Η γωνιοσκοπια που πραγματοποιείται με ειδικό φακό δίνει πληροφορίες για την ανατομία της γωνία του οφθαλμού και την διαχωρίζει σε κλειστή η ανοικτή.

-Εξέταση στη σχισμοειδη λυχνία. Η βυθοσκόπηση στην σχισμοειδη λυχνία δίνει μια άμεση εικόνα για την ανατομική κατάσταση του οπτικού νεύρου και ποσό αυτό έχει υποστεί κάποια εμφανή βλάβη.

Οπτικά πεδία. Τα οπτικά πεδία είναι εξέταση επιλογής για ανθρώπους ύποπτους για γλαύκωμα καθώς “τεστάρουν” την λειτουργιά της περιφερικής όρασης που είναι το πρώτο που επηρεάζεται στο γλαύκωμα. Στον ασθενή προβάλλονται οπτικά σήματα σαν φωτεινές τελείες σε διάφορα σημεία του οπτικού πεδίου και όταν τα εντοπίσει πατεί ένα μπουτον. Το διάγραμμα που προκύπτει από το πρόγραμμα δίνει μια αξιόπιστη εικόνα της περιφερικής όρασης και αν και ποσό επηρεασμένη αυτή είναι. Η εξέταση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και για τα δυο μάτια.  Τα οπτικά πεδία συνίσταται  να επαναλαμβάνονται μια φορά κάθε χρόνο σε ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωμα, και μια φορά στα δυο χρόνια σε ασθενείς ύποπτους για γλαύκωμα.

HRTII . Τομογραφία οπτικού νεύρου η όποια αξιολογεί την κατάσταση των νευρικών ινών γύρω από το οπτικό νεύρο. Η αξία της εξέτασης είναι ότι αυτές οι νευρικές ίνες μπορεί να καταστραφούν πριν υπάρξει λειτουργική έκπτωση που να ανιχνεύεται με το οπτικό πεδίο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις εκτός από το γλαύκωμα όπως πχ στην Σκλήρυνση κατά πλακάς που επίσης προκαλεί βλάβη αυτών των νευρικών ινών.

Εικόνα 1 φυσιολογικο οπτικο νευρο

Εικόνα 2 γλαυκωματικο οπτικο νευρο

Όλες οι ανωτέρω εξετάσεις είναι διαθέσιμες και πραγματοποιούνται στο ιατρείο.

Θεραπεία

Η θεραπεία στο γλαύκωμα περιορίζεται στην προσπάθεια μείωσης της ενδοφθαλμιας πίεσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το οπτικό νεύρο δεν αναγεννιέται και οι βλάβες που έχει υποστεί είναι μη αναστρέψιμες

Οι 3 κύριες μέθοδοι είναι οι

Οφθαλμικές σταγόνες, που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα αν ο ασθενής τις χρησιμοποιεί σχολαστικά

– Χρήση laser. Για ιριδοτομία σε περίπτωση γλαυκώματος κλειστής γωνίας,  είτε για επιλεκτική τραμπεκουλοπλαστικη σε γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας (SLT)

Χειρουργική αντιμετώπιση

EL
EN