διεύθυνση:

Υποκατάστημα 1: Πειραιώς 209Β, Ταύρος
Υποκατάστημα 2: Κυψέλης 51, Αθήνα

τηλέφωνο:

Τηλέφωνο Ταύρου: 212 1050258
Τηλέφωνο Κυψέλης: 210 8229910


EL
EN